MÜÜGITINGIMUSED

1.      Müügitingimuste kehtivus
1.1  Käesolevad müügitingimused kehtivad e-poe klientide (edaspidi Klient) ja www.kingikeskus.ee omaniku Kingikeskus OÜ (edaspidi Kingikeskus) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kingikeskuse veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, hinnakiri ning väljakujunenud head tavad.
1.3  Kingikeskus jätab endale õiguse käesolevad tingimusi muuta. Tingimuste muudatused jõustuvad alates informatsiooni ilmumise hetkest veebilehel www.kingikeskus.ee. Kliendi jaoks kehtivad tellimuse hetkel kehtinud tingimused.

2.      Hinnakiri

2.1  Kõik hinnad Kingikeskuse veebipoes sisaldavad 20% käibemaksu
2.2  Kingikeskuse e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes
2.3  Eesti sisestel ostudel (kui ei tule kaubale Tartusse Soola 1A ise järele) lisandub postikulu vastavalt valitud tarneviisile:
¥ SmartPost 3€
¥ Omniva 3€
2.4  Tellimisel Soome Smartpostiga on postikuluks 11€.
2.5  Kingikeskus jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kliendile kehtib tellimuse hetkel kehtiv hinnakiri.

3.      Tellimuse vormistamine
3.1  Lisage soovitud tooted ostukorvi.
3.2  Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile “Mine kasssasse“.
3.3  Tellimuse vormistamise lehel  täitke vajalikud väljad.
3.5  Seejärel vajutage „ESITA TELLIMUS“ pärast mida kuvatakse ekraanile arve, mille eest saab tasuda pangalingiga (SEB, Swedbank, DanskeBank, Krediidipank, LHVpank, Nordea) või teistes pankades panga ülekandega. Andmed panga ülekande sooritamiseks leiate e-posti aadressile saabunud arvest.
3.6  Tasumata tellimused annulleeritakse 1 tunni möödudes alates tellimuse vormistamisest.

4.      Müügilepingu jõustumine
4.1  Müügileping jõustub hetkest kui tellimuse kogusumma on laekunud Kingikeskus OÜ arveldusarvele.

5.      Kohaletoimetamine
5.1  Pärast müügilepingu jõustumist (Kliendipoolse arve tasumist) valmistab Kingikeskus OÜ tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle logistikaparnterile.
5.2  Viivitusteta kohaletoimetamiseks palume olla hoolikad kohaletoimetamise andmete sisestamisel tellimuse vormistamisel.
5.3  Kohaletoimetamise aeg on 4-5 tööpäeva sõltuvalt arve tasumise hetkest.
5.4  Kingikeskus ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartnerile üle antud Kliendile lubatud kohaletoimetamise päevaks õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Kingikeskus ei saanud mõjutada või ette näha.

6.      Tagastamisõigus
6.1  Pärast tellimuse kättetoimetamist on Tarbijal õigus tellitud tooted 14 päeva jooksul tagastada.
6.2  Kauba tagastamise ja vahetamisega seotud kulud kannab Klient.  Juhul kui tellitud kaubal esines defekte kannab kauba tagastamise ja vahetamisega seotud kulud Kingikeskus.
6.3   Tagastamisele või ümbervahetamisele kuuluv toode ei tohi omada kasutamise märke,(nt. määrdunud).
6.4  Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus  e-posti aadressil kingikeskus@gmail.com 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Avalduses tuleb ära märkida arve number ning makse kuupäev, soovituslikult ka tagastamise põhjus. Kliendiga võetakse ühendust ja kooskõlastatakse kauba tagastamine esimesel võimalusel.
6.5 Pärast tagastuse kooskõlastamist tuleb toode postitada samal või järgmisel päeval.
6.6  Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

7.      Vastutus ja vääramatu jõud
7.1
Kingikeskus vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Kingikeskuse ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2  Kingikeskus ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
7.3  Kingikeskus ei vastuta kui toode on saanud kahjustada kliendi hoolimatuse või vale kasutamisviisi tõttu.
7.4  Kingikeskus ei vastuta kui toode kulub loomulikul füüsilisel moel tavapärase kasutamise korral.
7.5  Kingikeskus ei vastuta ekraani seadetest tingitud värvierinevuse eest.

 8.      Isikuandmete töötlemine ja turvalisus
8.1  Kingikeskus käsitleb Kliendi andmeid konfidentsiaalsena ega esita kolmandatele osapooltele, välja arvatud postiteenuse osutamiseks kogutud andmed(nimi, telefon, paki kättetoimetamise aadress), mis edastatakse vaid logistikapartnerile kauba kohaletoimetamiseks.

 9.      Autorikaitse
9.1  Kõik Kingikeskuse veebilehel(www.kingikeskus.ee) ja Facebooki fännilehel(www.facebook.com/kingikeskus.ee) olevad fotod ja tekstid on Kingikeskus OÜ omand ning kaitstud autoriõiguse seadusega, nende kopeerimine, levitamine või muul moel kasutamine on ilma autori nõusolekuta keelatud ning vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele karistatav.

10. Kingikeskus OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Kingikeskus OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

PRIVAATSUSTINGIMUSED
1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja XXX (edaspidi andmetöötleja).
1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.
2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
3. Klientide isikuandmete töötlemine
3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
3.1.1. Ees- ja perekonnanimi; 3.1.2. Sünnikuupäev;
3.1.3. Telefoninumber;
3.1.4. E-posti aadress;
3.1.5. Kohaletoimetamise aadress; 3.1.6. Arvelduskonto number; 3.1.7. Maksekaardi detailid;
3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – KUI KAUA SÄILITATAKSE?
3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise.
3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist.
4. Andmesubjekti õigused
4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil kingikeskus@gmail.com
4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted
5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe kaudu.